Asiakaskokemuksia – Westas Group

8.1.2020

Laatu on kohdillaan ja palvelu toimii

Westas Groupilla on käytössä yhteensä neljä FinScan BoardMaster -laadutusjärjestelmää. Automaattiset laadutusjärjestelmät ovat käytössä Westas Groupin sahalla tuorelajittelussa ja tasaamoilla loppulajittelussa.

Westas Group on yksi Suomen suurimmista yksityisistä puunjalostusyhtiöistä. Sen kaksi sahaa tuottavat vuodessa yhteensä noin 450 000 kuutiometriä kuusi- ja mäntysahatavaraa, jota toimitetaan yli 30 eri maahan ympäri maailmaa. Yrityksen sahat ovat keskittyneet laadukkaan perussahatavaran tuotantoon.

FinScanin automaattiset laadutusjärjestelmät ovat käytössä Westas Groupin sahalla tuorelajittelussa ja tasaamoilla loppulajittelussa.

Westas Group:in sahat ovat keskittyneet laadukkaan perussahatavaran tuotantoon. BoardMaster-järjestelmä on sahoilla käytössä niin tuore- kuin loppulajittelussakin.

Westas Groupin laatupäällikön Jarmo Joen mukaan yhteistyö FinScanin kanssa on toiminut hyvin ja apua on aina ollut saatavilla tarvittaessa. Erityisesti hän arvostaa yhteistyössä henkilökohtaista palvelua.

”Tärkein tässä yhteistyössä FinScanin kanssa on ollut henkilökohtaiset hyvät suhteet. Olemme saaneet apua aina kun on tarvittu ja asiakaspalvelu on hyvin henkilökohtaista. Ja tietysti mikä on tärkeää niin se on, että saadaan puhua omalla äidinkielellä, silloin asiat tulee paljon helpommin ymmärretyiksi”, kertoo Joki.

Joen ensisijaisen tehtävä on sahatavaran laadutuksesta huolehtiminen niin, että Westas Groupin asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityksen sahatavaran laatuihin ja mittoihin sekä toimituksiin yleisesti. FinScanin laadutusjärjestelmät ovat täyttäneet Westas Groupin laatuvaatimukset ja asiakaspalvelu on vastannut odotuksia.

”Olemme olleet tyytyväisiä FinScanin BoardMaster-järjestelmään. Laatu on kohdallaan, laitteet toimivat, palvelu on toiminut ja ei ole oikeastaan ollut mitään syytä edes etsiä kilpailijoiden järjestelmiä”, toteaa Joki.

Katso Westas Groupin asiakaskokemusvideo.

News and articles

Ensimmäinen Finscan-laatumittari Italiaan Bettegan sahalle

Ensimmäinen Finscan-laatumittari Italiaan Bettegan sahalle

MiCROTEC ja italialainen Bettega Legnami S.r.l. ovat tehneet sopimuksen laajamittaisesta puun älykkäiden mittauslaitteiden toimituksesta Bettegan sahalinjalle ja tuorelajitteluun. Ensimmäisenä linjassa on poikittain mittaava tukkimittari Logeye 901 Stereo, joka tekee...

lue lisää
WordPress Image Lightbox Plugin