Lujuuslajittelu

Lujuuslajittelumme on täysin ohjelmistopohjainen ja se voidaan asentaa suoraan lähes kaikkiin Finscan-järjestelmiin ilman mitään muutoksia elektroniikkaan tai sahalaitoksen mekaniikkaan.

  • koneellinen lujuuslajittelu EN 14081:n mukaisesti
    • lujuuslajittelu Finscanilla C40-luokkaan asti ja HD:llä C30-luokkaan asti
    • sahatavaran loppu- ja tuorelajitteluun sekä höylätavaran lajitteluun
  • lajittelu visuaalisten lujuuslajittelustandardien mukaan (INSTA 142, BS 4978)
  • rakennussahatavaran visuaalinen lajittelu pohjoisamerikkalaisten ALS/CLS-standardien mukaisesti
  • liimapuupalkkilamellien visuaalinen lajittelu (JAS)

Visuaalinen lujuuslajittelu perustuu lajittelusääntöihin ja pääasiassa oksien määrään, laatuun ja sijaintiin, kun taas ohjelmistopohjainen koneellinen lujuuslajittelu käyttää tilastollista analyysia oksista, kasvusuunnista ja muista oksiin liittyvistä tekijöistä, ja näiden pohjalta luotua mallia, johon arvioitu lujuus perustuu.

Jo 1990-luvun alusta lähtien Finscanin kehittämää laadutusjärjestelmää on käytetty ulkonäkölajitteluun, jonka perusteena on voimassa oleva Pohjoismainen standardi sahatavaran visuaalisesta laatulajittelusta (Vihreä kirja, Sininen kirja, Harmaa kirja ja uusimpana Musta kirja). Vuosien kuluessa järjestelmää on laajennettu niin, että se kattaa sahatavaran visuaalisen laatulajittelun muissakin maissa, ennen kaikkea koko maailman havupuuvyöhykkeellä: Keski-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Venäjä sekä Australia, Etelä-Amerikka ja Uusi-Seelanti.

2000-luvun puolivälistä lähtien järjestelmäämme on käytetty myös visuaaliseen lujuuslajitteluun. Järjestelmä on hyväksytty lajitteluun, joka perustuu pohjoismaiseen INSTA 142-standardiin, brittiläiseen BS 4978 (nk. SS/GS-lajittelu) standardiin, ja myös Pohjois-amerikkalaisiin standardeihin (WWPA, WCLIB, jne.). Finscan-laadutusjärjestelmää käytetään myös laajalti täydentävänä visuaalisena menetelmänä yhdessä esimerkiksi akustisen lujuusmittalaitteiston kanssa.

Nykyään Finscan-järjestelmä on hyväksytty myös sahatavaran koneellisen lujuuslajitteluun. Hyväksyntä saatiin CEN / TC124 / WG2 / TG1 -ryhmän kokouksessa maaliskuussa 2019. Tätä hyväksyntää on myöhemmin laajennettu vuonna 2019 sekä 2020 koskemaan uusia lujuusluokkia ja dimensioita. Viimeisimmät hyväksynnät on dokumentoitu AGR-raporteissa (Approved Grading Report), AGR-036 ja AGR-037, joista ensin mainittu käsittää uudemman Finscan-järjestelmän ja jälkimmäinen vanhemman HD-järjestelmän.

Hyväksyntää haetaan kasvualueittain. Tällä hetkellä Finscan-järjestelmä on hyväksytty koneelliseen lujuuslajitteluun Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa. Tämän lisäksi lujuuslajittelu on auditoitava jokaisella sahalla erikseen. Auditoinnin tekee ulkopuolinen tarkastuslaitos, joka auditoi koko lujuuslajitteluprosessin kaksi kertaa vuodessa EN-standardin mukaisesti. Hyväksyntä antaa leimausoikeuden lujuusluokkaan.

Ajankohtaista

Tavataan messuilla ja tapahtumissa 2023!

Tavataan messuilla ja tapahtumissa 2023!

Tänä vuonna olemme mukana seuraavilla messuilla ja tapahtumissa: ★ SAWTEC DAYS - Umeå, SWE - tammikuu, 18-19★ IHLA - Indianapolis, USA - helmikuu, 06-08★ SAWTEC DAYS - Örebro, SWE - helmikuu, 08-09★ MLMA - Missisippi, USA - helmikuu, 16-17★ SAWTEC DAYS - Ronneby, SWE...

lue lisää
WordPress Image Lightbox Plugin