All sågad trävara i ULK Group sorteras nu med FinScan-scanners

All sågad trävara i ULK Group sorteras nu med FinScan-scanners

Under det sista kvartalet 2020 slutförde FinScan installationen av två nya FinScan NOVA-systemULK-gruppens sågverk i Ustyansky och Velsky. FinScan NOVA valdes för att möjliggöra uppgiften att scanna bitar från alla sidor utan vändning och därigenom öka sorteringslinjens hastighet. Tillsammans med dessa system installerades även FinScans EndSpy brädändesanalys. Utöver detta installerades även FinScans MoistSpy, beröringsfria fuktmätare för en fullständig och omfattande analys av alla produktparametrar. De nya FinScan-systemen ger nu möjlighet för ULK att öka utbytet och sorteringsvolymen. I med dessa installationer är det totala antalet FinScan-skannrar i Ryssland och Vitryssland uppe i 25 enheter.

WordPress Image Lightbox Plugin