Den nya mjukvarubaserade hållfasthetssorteringen intresserar sågverk

Den nya mjukvarubaserade hållfasthetssorteringen intresserar sågverk

Den av FinScan utvecklade helt nya programvaran för bestämning av sågvarors hållfasthet blev 2019 godkänd vid CEN-gruppens möte för användning vid maskinell hållfasthetssortering enligt EN 14081 standarden. Nyheten och fördelen med systemet är att den som en helt mjukvarubaserad lösning kan installeras direkt i alla existerande BoardMasterNOVA-system samt dessutom i nästan alla gamla BoardMasterHD-system utan några ändringar i varken elektroniken eller sågverksmekaniken.

BoardMaster sahatavaran laadutusjärjestelmäWestas Pihlava sågverk har som det första sågverket i Finland uppgraderat sitt BoardMasterHD-system med det nya alternativet för hållfasthetssortering. Westas planerar att installera samma program även på sitt andra sågverk under hösten. Programvaran har också installerats på Isojoki såg och hållfasthetssorteringen har där godkänts för första gången i ett BoardMasterNOVA-system i Finland.

– Intresset för den nya programvaran har varit stort, särskilt i Sverige, där flera system har uppgraderats till den nya versionen inom kort tid. Det finns flera fler installationer på kommande ännu i år. Det har också funnits stort intresse i Norge och de baltiska länderna, säger Lars Juselius, FinScans systemdesigner och ”far” till hållfasthetssorteringen.

– Med det nya systemet kan hållfasthetssorteringen utföras med BoardMasterNOVA upp till klass C40, och även T-klasser (draghållfasthet) är möjliga upp till klass T22. BoardMasterHD kan sortera virke upp till C30-klass, säger Juselius.

Fördelen med BoardMaster-systemet är inte bara dess kompatibilitet med äldre BoardMaster-system, utan också lättheten att installera systemet samt dess användbarhet, mångsidighet och höga sorteringskapacitet. BoardMasterNOVA är för närvarande godkänt ända upp till en hastighet på 200 st / min.

 

WordPress Image Lightbox Plugin