FinScan maskinvisionsystem för Metsä Fibre nya Rauma sågverk

17.6.2020

Metsä Fibre, en del av Metsä-Gruppen, bygger världens modernaste sågverk i Rauma, västra Finland, med investeringar till ett värde av cirka 200 miljoner euro.  FinScan Oy deltar i detta storskaliga projekt genom att leverera maskinsynsystem för sågade varor.

Den planerade årsproduktionen av det nya Rauma sågverket uppgår till cirka 750 000 kubikmeter färdigt sågat furuvirke per år. När det gäller teknik och effektivitet kommer det att vara en pionjär i världen.  Användningen av maskinvision och konstgjord intelligens i olika stadier av sågverksprocessen är en viktig innovation, och liknande teknik används ännu inte någon annanstans i sågverksindustrin.

FinScan Oy kommer att leverera till Rauma avancerade system för mätning av sågat virke till tre olika anläggningar.  BoardMaster NOVA-N GS4-220 kvalitetssystem för både råsorteringsanläggningar, och BoardMaster NOVA-N FS4-220 kvalitetssystem med MoistSpy-4 fuktmätare för justerverksanläggning.  Mätningssystemen är dimensionerade så att var och en av dem kan mäta och optimera mer än 200 stycken sågat virke per minut.  Leveranserna inkluderar omfattande programvarupaket.

  • Metsä Fibre och FinScan har samarbetat kring kvalitetssystem för sågat virke under lång tid, och leveransavtalet som nu tecknats stärker vårt företags position som världens ledande aktör inom sitt område, säger Allan Flink, VD för FinScan Oy.
  • Avtalet är en fortsättning på ett långsiktigt partnerskap. FinScans kvalitetssystem uppfyller våra mål för säkerhet, effektivitet, tillförlitlighet och kvalitet – vi kommer att fortsätta detta utvecklingsarbete tillsammans, säger Harri Haapaniemi, projektledare på Metsä Fibre Rauma sågverksprojekt.

För mer information:

Metsä Fibre Rauma sågverksprojekt, projektledare Harri Haapaniemi, tel. +358 500 361 632

Metsä Fibre Rauma sågverk

Värdet på Metsä Fibre Rauma sågverksinvestering är cirka 200 miljoner euro, och den nya enhetens årliga produktion är cirka 750 000 kubikmeter med sågat virke.  Sågverket som ska byggas kommer att vara en pionjär i världen när det gäller teknik och effektivitet. Sågverket arbetar direkt med cirka 100 anställda i Finland, och cirka 500 anställda i hela den direkta värdekedjan.  Sysselsättningseffekterna av sågverkets byggfas uppskattas till cirka 1 500 årsverk.  Den årliga användningen av stockar som skaffades från Finland vid sågverket är cirka 1,5 miljoner kubikmeter. Ny sågad virkesproduktion säljs främst till Europa och Asien.

Metsä Fibre

www.metsafibre.com

Metsä Fibre är en ledande tillverkare av bioprodukter, biokemikalier och bioenergi. Företaget är världens största tillverkare av marknadsmassa och en stor aktör inom produktion av sågat virke. År 2019 uppgick Metsä Fibre nettoomsättning till 2,2 miljarder euro, och företaget sysselsätter cirka 1 300 personer. Metsä Fibre är en del av Metsä Group.

Nyheter

Lucidyne blir MiCROTEC Corvallis

Lucidyne blir MiCROTEC Corvallis

För två år sen, mitt under pandemin, köpte MiCROTEC upp den amerikanska marknadsledaren Lucidyne som är pionjärer inom AI baserade scannings lösningar. Exakt ett år efter integreringen av de europeiska bolagen FinScan och Woodeye som nu är MiCROTEC Espoo och MiCROTEC...

läs mer
WordPress Image Lightbox Plugin