Bettega väljer MiCROTEC – marknadens enda 360°-leverantör av mätsystem

29.11.2022

MiCROTEC och Bettega Legnami S.r.l. har ingått avtal om omfattande leverans av virkesskanningsanordningar till Bettegas sågverkslinjen och råsortering.

I det första skedet används Logeye 901 Stereo som skanner. Den skapar en 3D-rekonstruktion av stocken och förmedlar den första optimeringsinformationen för sågningen till bandsågslinjen. Därefter fördelas processen över två linjer: Huvudplankorna styrs till en Wanescan 901-skanning, där Maxicut-programvaran optimerar klyvningen. Sidoplankorna styrs för sin del till en Optiedge-skanning som optimerar kantkapningen. I det sista skedet sorteras plankorna enligt mått och kvalitetsegenskaper utgående från Finscan– och Variosort-skanningarna.
Hela processen styrs med övervakningsverktyget Mill Manager, som analyserar sågverkets produktion i realtid.

”Vi valde Microtec för att de är pålitliga, men också för att vi av dem får ett skanningssystem och programvaror för sågverkets alla skeden”, säger Bettega Legnamis förvaltningsdirektör Stefan Bettega.

”Logeye 901 Stereo för bandsågslinjer är det enda systemet på marknaden som garanterar ett genuint tredimensionellt skanningsresultat. Det förbättrar märkbart vårt värdeutbyte”.
”Vi ville modernisera vårt sågverk enligt principerna för den fjärde industriella revolutionen. Vi behövde ett verktyg som ger oss övervakningsinformation i realtid om sågverkets funktion och Mill Manager gör just detta. Med hjälp av systemet kan vi analysera data i realtid och genast vidta åtgärder om allt inte fungerar som förväntat. Systemet hjälper oss också utvärdera våra processer på långsikt”, konstaterar Stefano Bettega.

Bettega Legnami S.r.l. är ett italienskt företag med huvudkontor i Imèr i provinsen Trento. Företaget har verkat inom träförädlingssektorn sedan år 1950. De ägare som leder verksamheten i dag är redan tredje generationens träförädlingsföretagare. Läs mer om Bettega bettegalegnami.it

Nyheter

God jul och gott nytt år 2023!

God jul och gott nytt år 2023!

Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för detta år! Vi önskar dig och dina nära och kära en riktigt god jul och ett gott nytt år 2023! Den här julen stödjer vi Barnklinikernas faddrar rf’s arbete i Finland. Barnklinikernas faddrar rf är en...

läs mer
WordPress Image Lightbox Plugin