Företaget

Avancerad teknologi för sågverk

Vi är ett teknikföretag som utvecklar mätsystem och programvara för sågverksindustrin.

MiCROTEC Espoo föddes den 1 maj 2021 när FinScan gick ännu närmare samman med moderbolaget MiCROTEC och antog varumärket MiCROTEC. Både MiCROTEC och FinScan har decennier av erfarenhet av utveckling av mätutrustning för sågverksindustrin. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda sågverk ännu bättre lösningar och ett bredare produktutbud, vilket förbättrar sågverkens lönsamhet.

FinScan startades år 1989 av tre ingenjörer som hade en idé: att skapa användbara lösningar för sågverksindustrin och ha roligt under tiden. Även om vi för länge sedan har vuxit ur sina skor har vi fortfarande samma ”nu fixar vi det här”-inställning. Vi har alltid arbetat nära och tillsammans med våra kunder för att hitta de bästa lösningarna utifrån sågverkens behov.

Vårt mål är att hjälpa sågverk att prestera bättre. Det gör vi genom att förse våra kunder med utrustning som ger dem mer information om virkesmaterial, datahantering, sortering och produktionsoptimering. Tack vare vår branschledande teknik och vår servicemodell får våra kunder en konkurrensfördel i sågverksindustrin.

Vi får sågverk att lyckas med hjälp av avancerad teknik.

Buzzard® – mätprogram för sågvara baserat på djupinlärning

Buzzard® är en metod som används för att i realtid upptäcka defekter på sågvaror genom att använda sig av djupinlärning. Det innovativa mätprogrammet har fått sitt namn från hökfåglarna, som har åtta gånger bättre syn än människan. Vår egen produktutvecklingsenhet skapade Buzzard® för att vi skulle kunna hjälpa våra kunder ännu bättre än tidigare. Det är välkänt att det är väldigt svårt att upptäcka röta på trävarors yta, eftersom röta kan växla mycket i färg, form och textur.

För att kunna skilja röta från reaktionsved, värmeskador och andra färgdefekter, behövdes en effektivare metod. Svårigheten med att detektera röta inspirerade och motiverade oss att utveckla Buzzard®, som har visat sig vara en väldigt effektiv lösning på problemet. Buzzard® baseras på en väldigt stor mängd data, som består av bilder på sågvaror och defekter samt information om var defekterna är placerade.

Buzzard® används idag för att upptäcka defekter på olika typer av träytor. Med enorm precision upptäcker Buzzard® röta och kvistar samt en mycket specifik defekt som kallas bird eye. Den defekten uppstår när barr växer in i trät på montereytallar i Sydamerika. Buzzard® är en standardfunktion i våra Finscan-system och erbjuder våra kunder en märkbart bättre feldetektering.

Den första versionen av Buzzard® släpptes i oktober 2017, när den testades och för första gången användes i produktion vid NK Lundströms såg i Sverige. De framgångsrika testerna och övertygande resultaten uppmuntrade oss att fortsätta utveckla Buzzard® genom att investera i artificiell intelligens. Den första sågen som började använda Buzzard® i produktion för att detektera bird eye-defekten var sågen Maderas Arauco Nueva Aldea i Chile. Sorteringssystemet Finscan och programmet Buzzard® började användas på justeringslinjen vid sågen Nueva Aldea i början av år 2019.

Nu används programmet Buzzard® för att upptäcka defekter i 29 Finscan-system i sex olika länder. Buzzard® utvecklas kontinuerligt som en del av vår produktutveckling. Målet är att alltid använda den senaste teknologin och de nyaste lösningarna för att förbättra våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Grupp

FinScan har gått ihop med en branschledande producent av virkesskanningsteknik MiCROTEC och är nu MiCROTEC Espoo. I och med det har vi kunnat vässa vår forsknings- och utvecklingsavdelning, utöka vårt produktsortiment och stärka vår servicemodell för att kunna erbjuda ännu bättre lösningar för sågverk.

Våra kunder får fler möjligheter och på så sätt kan vi ge dem en konkurrensfördel och en högre lönsamhet. Som en del av en ledande grupp inom virkesskanningsindustrin strävar vi efter att vara den pålitliga partner vi alltid har varit – men samtidigt kunna erbjuda fler möjligheter.

Servicemodell

För oss är det viktigt att kunna ge lokal service för att säkerställa att den centrala produktionen fortlöper så smidigt som möjligt. Vi bistår alltid våra affärspartners med lokal service så att våra kunder kan lita på oss.

Vi finns alltid lokalt och tillgängligt. Vi erbjuder service genom lokala resurser och på landets språk.

Kontakta oss redan idag!

Våra specialister inom försäljning och teknik hjälper dig att hitta de lösningar som passar ditt investeringsprogram och dina teknikbehov.

När du väljer MiCROTEC får du alltid kontakt med ett säljteam som är specialiserat på din marknad eller ditt land. Du får lokal service och de hittar de bästa lösningarna för dig ur vårt omfattande utbud. Vi garanterar alltid att du får MiCROTECs höga kvalitet.

Första steget är att ta kontakt! Låt oss tillsammans fundera på hur vi kan öka lönsamheten hos just er.

Lokal support

Till din tjänst.
Vi bistår alltid med lokal support till våra kunder så att vi kan säkerställa att alla skannrar och program fungerar smidigt och utan avbrott. Nyckeln till optimal skanningskapacitet är regelbunden service av hård- och mjukvara.

Serviceavtal

Vårt serviceavtal är en tjänst med fast pris för underhåll och teknisk support för våra kunder.

Med ett serviceavtal säkerställer du kontinuerligt underhåll och skötsel av både hård- och mjukvara. Det minskar risken för driftstopp med skannern och minimerar antalet avbrott i produktionen. Vårt lokala supportteam uppdaterar mjukvaran kontinuerligt via vår portal för fjärråtkomst.

Vårt serviceavtal inkluderar:

  • Lokal support via telefon på ditt språk
  • Underhållsprogram och kontroll på plats
  • Fjärrövervakning och onlinesupport
  • Utbildning på plats i skannrar och program för personalen på ditt sågverk så att skannrarnas funktion optimeras

Fördelar med ett serviceavtal:

  • Underhåll görs alltid i tid enligt ett förbestämt schema.
  • Skannrarna är alltid i bra skick och uppdaterade för att prestera optimalt.
  • Du kan förutse de årliga underhållskostnaderna.
  • Våra experter är redo att snabbt ge dig återkoppling och support.

För mer information om serviceavtal, kontakta oss.

Nyheter

Lucidyne blir MiCROTEC Corvallis

Lucidyne blir MiCROTEC Corvallis

För två år sen, mitt under pandemin, köpte MiCROTEC upp den amerikanska marknadsledaren Lucidyne som är pionjärer inom AI baserade scannings lösningar. Exakt ett år efter integreringen av de europeiska bolagen FinScan och Woodeye som nu är MiCROTEC Espoo och MiCROTEC...

läs mer
WordPress Image Lightbox Plugin