Vi ses på mässor och event 2023!

Vi ses på mässor och event 2023!

Under 2023 kommer MiCROTEC att delta i följande mässor och evenemang:

★ SAWTEC DAYS – Umeå, SWE – Januari, 18-19
★ IHLA – Indianapolis, USA – Februari, 06-08
★ SAWTEC DAYS – Örebro, SWE – Februari, 08-09
★ MLMA – Missisippi, USA – Februari, 16-17
★ SAWTEC DAYS – Ronneby, SWE – Mars, 01-02
★ SLMA / SFPA – New Orleans, USA – Mars, 08-10
★ HMA – Nashville, USA – Mars, 23-25
★ INTERNATIONAL MASS TIMBER CONFERENCE – Portland, USA – Mars 27-29
★ COFI – Vancouver, CAN – April, 12-14
★ WWPA – Portland, USA – April, 16-18
★ MONTRÉAL WOOD CONVENTION – Montréal, CAN – April, 18-20
★ WOOD TAIWAN – Taipei Nangang, TW – April, 20-23
★ WOOD TAIWAN ONLINE – Taipei Nangang TW – April, 20 – May, 04
★ LIGNA – Hannover, GER – Maj, 15-19
★ MLMA – Missisippi, USA – Juni, 22-25
★ SLMA – Georgia, USA – Juli, 23-26
★ SFPA – Nashville, USA – Augusti, 23-25
★ FIMMA – Bento Gonçalves, BRA – Augusti, 28-31
★ THE WOOD FAIR – Jyväskylä, FIN – September, 06-08
★ NELMA – New Hampshire, USA – September, 20-22
★ NHLA – Louisville, USA – Oktober, 04-06
★ MOKKITEN – Nagoya, JAP – Oktober, 05-07
★ DEUTSCHER HOLZKONGRESS – Stuttgart, GER – November, 08-09

Vi ses!

 

Välkommen till Wood From Finland Conference i Helsingfors den 15-16 februari 2023

Välkommen till Wood From Finland Conference i Helsingfors den 15-16 februari 2023

Wood from Finland Conference, WFFC, är en internationell konferens som anordnas av Finlands sågverksindustriförbund, och som har fokus på marknaden för sågad barrved. Vid evenemanget kommer branschexperter från hela världen att samlas för att diskutera marknadens situation i världen samt branschens framtid. MiCROTEC är med och stöttar evenemanget och vår personal kommer att finnas tillgänglig under hela evenemanget.

Anmäl dig till Wood From Finland Conference
Kolla in programmet

Vi ses i Helsingfors!

God jul och gott nytt år 2023!

God jul och gott nytt år 2023!

Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för detta år!

Vi önskar dig och dina nära och kära en riktigt god jul och ett gott nytt år 2023!

Den här julen stödjer vi Barnklinikernas faddrar rf’s arbete i Finland. Barnklinikernas faddrar rf är en välgörenhetsorganisation grundad 1993, som stöder Finlands fem universitets barnkliniker, utvecklings- och forskningsarbete samt förbättrar patienternas trivsel under sjukhusvistelsen. Under de senaste åren har föreningen donerat betydande bidrag som stöd till arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa.

Se vem eller vad som räddar julen i MiCROTECs julberättelse

Artificiell intelligens är integrerad i alla MiCROTEC kvalitetsskannrar

Artificiell intelligens är integrerad i alla MiCROTEC kvalitetsskannrar

MiCROTEC har lanserat en ny plattform för deep learning, MiCROTEC Ai. Plattformen har utvecklats i nära internationellt samarbete med våra experter, och den kommer att fungera som grunden för den artificiella intelligensen för alla våra kvalitetsskannrar från och med nu. Deep learning artificiell intelligens är en del av alla MiCROTEC-produkter från timmersorteringen till vidareförädlingen. Syftet är att höja träförädlingsindustrins möjligheter till en ny nivå genom att utnyttja artificiell intelligens.

Genom att använda artificiell intelligens vid skanningen av stockar är det möjligt att inte bara noggrant upptäcka defekter, utan också att bestämma den exakta volymen av träet på vintern under snö och is. Vid skanning av sågade trävaror hjälper artificiell intelligens att reducera andel som blir klassificerat till en för låg kvalitetsklass och vid vidareförädling ger artificiell intelligens möjligheter till bland annat framställning av vissa typer av estetiskt tilltalande mönster.

Bettega väljer MiCROTEC – marknadens enda 360°-leverantör av mätsystem

Bettega väljer MiCROTEC – marknadens enda 360°-leverantör av mätsystem

MiCROTEC och Bettega Legnami S.r.l. har ingått avtal om omfattande leverans av virkesskanningsanordningar till Bettegas sågverkslinjen och råsortering.

I det första skedet används Logeye 901 Stereo som skanner. Den skapar en 3D-rekonstruktion av stocken och förmedlar den första optimeringsinformationen för sågningen till bandsågslinjen. Därefter fördelas processen över två linjer: Huvudplankorna styrs till en Wanescan 901-skanning, där Maxicut-programvaran optimerar klyvningen. Sidoplankorna styrs för sin del till en Optiedge-skanning som optimerar kantkapningen. I det sista skedet sorteras plankorna enligt mått och kvalitetsegenskaper utgående från Finscan– och Variosort-skanningarna.
Hela processen styrs med övervakningsverktyget Mill Manager, som analyserar sågverkets produktion i realtid.

”Vi valde Microtec för att de är pålitliga, men också för att vi av dem får ett skanningssystem och programvaror för sågverkets alla skeden”, säger Bettega Legnamis förvaltningsdirektör Stefan Bettega.

”Logeye 901 Stereo för bandsågslinjer är det enda systemet på marknaden som garanterar ett genuint tredimensionellt skanningsresultat. Det förbättrar märkbart vårt värdeutbyte”.
”Vi ville modernisera vårt sågverk enligt principerna för den fjärde industriella revolutionen. Vi behövde ett verktyg som ger oss övervakningsinformation i realtid om sågverkets funktion och Mill Manager gör just detta. Med hjälp av systemet kan vi analysera data i realtid och genast vidta åtgärder om allt inte fungerar som förväntat. Systemet hjälper oss också utvärdera våra processer på långsikt”, konstaterar Stefano Bettega.

Bettega Legnami S.r.l. är ett italienskt företag med huvudkontor i Imèr i provinsen Trento. Företaget har verkat inom träförädlingssektorn sedan år 1950. De ägare som leder verksamheten i dag är redan tredje generationens träförädlingsföretagare. Läs mer om Bettega bettegalegnami.it

WordPress Image Lightbox Plugin